?>https://www.traditionrolex.com/3
standard-title Dotacje

Dotacje

 

W latach 2018 – 2019 Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „Stomil” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rymanowie-Zdroju realizowało projekt: „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie-Zdroju” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Celem projektu był zakup nowoczesnego sprzętu i urządzeń w zakresie usług lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnych w Sanatorium Uzdrowiskowym „Stomil” w Rymanowie-Zdroju. Podniesienie standardu wyposażenia Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w znaczącym stopniu zwiększyło zarówno zakres, jak i jakość świadczonych zabiegów hydroterapeutycznych, termoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych i fizykoterapeutycznych. Ponadto utworzono profesjonalne gabinety: saunę fińską, saunę infrared, komorę kriogeniczną KRIOSAUNA oraz grotę solną z tężnią solankową.