Miejsce pracy:

ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA w Iwoniczu – Zdroju

Wymiar pracy: 1 etat
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy m.in.:
 • kierowanie, organizowanie i nadzorowanie prawidłowej obsługi klientów dotyczącej przyrządzania i wydawania posiłków zgodnie z obowiązującymi standardami, wymaganiami i przepisami prawnymi,
 • opracowywanie jadłospisów, ustalanie diet i kaloryczności posiłków,
 • nadzór nad zapewnieniem właściwego żywienia klientom stosownie do diet i leczenia dietetycznego,
 • wprowadzanie nowych przepisów do menu,
 • nadzorowanie prowadzenia gospodarki magazynowej w dziale żywienia,
 • prowadzenie dokumentacji żywieniowej,
 • zarządzanie zasobami (zespół pracowników, dostawców).
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe,
 • dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office,
 • zdolności analityczne, organizacyjne, umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność i odpowiedzialność w działaniu, samodzielność,
 • komunikatywność, uczciwość i dyspozycyjność,
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku pracy.

 

 

Informacje dodatkowe

W dokumentach prosimy dołączenie klauzuli przetwarzania danych:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji prowadzonej przez ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Spółka . z o.o.”

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Spółka z o.o. przez okres trzech lat” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Spółka z o.o.,38-481 Rymanów-Zdrój, ul. Świerkowa 1, tel: +48 13 4357113; REGON: 370014142, e-mail:sekretariat@swierkowyzdroj.pl który prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia, sprostowania i dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO). Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Kontakt: Ewa Bobusia kadry@swierkowyzdroj.pl tel. +48 13 43 77 348