?>https://www.traditionrolex.com/3
standard-title Regulamin Groty Solnej

Regulamin Groty Solnej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GROTY SOLNEJ
W OŚRODKU ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA RYMANÓW-ZDRÓJ

 

 1. Każda osoba przebywająca w grocie solnej zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania poniższego Regulaminu.
 2. Każdy seans rozpoczyna się o pełnej godzinie.
 3. Czas trwania seansu to 45 minut.
 4. Na seans należy przybyć punktualnie.
 5. Personel sygnalizuje zakończenie seansu poprzez wyciszenie muzyki.
 6. Do groty należy wchodzić w białych, zmiennych skarpetkach.
 7. Przed wejściem do groty solnej należy zostawić w szafce okrycie wierzchnie, obuwie oraz akcesoria.
 8. Na terenie groty solnej obowiązuje całkowity zakaz:
  ✔ Wnoszenia i spożywania pokarmów i napojów,
  ✔ Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
  ✔ Palenia tytoniu,
  ✔ Wnoszenia przedmiotów, szklanych, ostrych narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów,
  ✔ Wprowadzania zwierząt,
  ✔ Używania telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i innych urządzeń multimedialnych,
  ✔ Przestawiania leżaków, biegania i hałasowania, dotykania ścian i oświetlenia sufitowego/podłogowego, przesypywania oraz wynoszenia soli z groty,
  ✔ Filmowania i fotografowania.
 9. Na terenie groty solnej nie mogą przebywać osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 10. Nie zaleca się stosowania zbyt intensywnych kosmetyków przed wejściem do groty.
 11. Należy stosować się do wskazań personelu.
 12. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara porządkowa w wysokości 200 zł.
 13. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić grotę i poinformować personel.
 14. W przypadku osób chorych wskazana jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem.
 15. Za skutki zdrowotne przebywania osób chorych oraz o niestabilnym stanie zdrowia, które nie powinny korzystać z seansów w grocie solnej, Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia przebywają w grocie solnej pod opieką rodziców /opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 17. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice /opiekunowie.
 18. Za zniszczenia powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z groty solnej klient pokryje koszty naprawy powstałej szkody.
 19. Po zakończeniu seansu stanowisko należy pozostawić w należytym stanie.
 20. Zakup biletu jest traktowany jako akceptacja warunków „Regulaminu korzystania z groty solnej w Ośrodku Świerkowy Zdrój Medical Spa Rymanów-Zdrój”.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.