?>https://www.traditionrolex.com/3
standard-title Regulamin Sauny Fińskiej

Regulamin Sauny Fińskiej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY FIŃSKIEJ W OŚRODKU
ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA RYMANÓW-ZDRÓJ

 

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z zabiegu.
 2. Zakup wstępu i wejście do sauny jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oświadczenia, że nie ma on przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z zabiegu oraz ze zapoznał się z regulaminem.
 3. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 4. Przeciwwskazania do korzystania z sauny fińskiej:
  ✔ choroby skóry, zapalne i podleczone choroby skóry, egzema,
  ✔ infekcje septyczne,
  ✔ infekcje wirusowe i ostre stany zapalne z gorączką,
  ✔ ostra lub niewyleczona gruźlica,
  ✔ stan zapalny serca,
  ✔ nadciśnienie tętnicze,
  ✔ zaburzenia rytmu serca,
  ✔ stany zawałowe,
  ✔ objawy dekompresji,
  ✔ choroby przejawiające się nagłymi atakami, np. epilepsją, padaczką,
  ✔ przebyty udar, do trzech miesięcy wstecz,
  ✔ zapalenie żył,
  ✔ ciężkie wegetatywne zaburzenia centralnego układu nerwowego,
  ✔ zaburzenia krążenia,
  ✔ niewydolność krążeniowo-oddechowa,
  ✔ choroba nowotworowa,
  ✔ zaburzenia czucia,
  ✔ ciąża i menstruacja.
 5. Z sauny nie należy korzystać po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
 6. W przypadku pogorszenia samopoczucia podczas pobytu w saunie lub jakichkolwiek wątpliwości zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem.
 7. Korzystanie z sauny dozwolone jest dla osób powyżej 18 roku życia.
 8. Przed wejściem do sauny należy się dokładnie umyć i wytrzeć do sucha.
 9. Przed wejściem do sauny należy zdjąć biżuterię, okulary lub szkła kontaktowe.
 10. Do sauny należy wchodzić boso.
 11. Do sauny wchodzimy w stroju kąpielowym i z własnym ręcznikiem.
 12. W saunie należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z powierzchnią siedziska.
 13. Po przejściu z pozycji leżącej do siedzącej, należy odczekać 1-2 minuty w pozycji siedzącej.
 14. Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało – schładzanie rozpoczyna się od stóp w kierunku serca.
 15. Zabrania się wykonywania zabiegów kosmetycznych wewnątrz sauny.
 16. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać pracownikowi obsługi.
 17. Zachowanie osób przebywających w saunie nie może zakłócać wypoczynku innym odwiedzającym, ani nie być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju.
 18. Na ścianie sauny znajduje się przycisk bezpieczeństwa, który należy wcisnąć w przypadku nagłego pogorszenia samopoczucia.
 19. Zakup biletu jest traktowany jako akceptacja warunków „Regulaminu korzystania z sauny fińskiej w Ośrodku Świerkowy Zdrój Medical Spa Rymanów-Zdrój”.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.