?>https://www.traditionrolex.com/3
standard-title Regulamin Sauny Infrared

Regulamin Sauny Infrared

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY INFRARED W OŚRODKU
ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA RYMANÓW-ZDRÓJ

 

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z zabiegu.
 2. Zakup wstępu i wejście do sauny jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oświadczenia, że nie ma on przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z zabiegu oraz że zapoznał się z regulaminem.
 3. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegu.
 4. Przeciwwskazania do korzystania z sauny infrared:
  ✔ infekcje wirusowe i ostre stany zapalne z gorączką,
  ✔ niewydolność krążeniowo-oddechowa,
  ✔ choroby przejawiające się nagłymi atakami, np. epilepsją, padaczką,
  ✔ stwardnienie rozsiane,
  ✔ organiczne choroby układu nerwowego,
  ✔ choroby płuc, nerek, wątroby,
  ✔ choroba nowotworowa,
  ✔ hemofilia lub inne skłonności do krwotoków,
  ✔ grzybica stóp,
  ✔ niedoczynność nadnercza,
  ✔ liszaj rumieniowaty,
  ✔ pierwszy miesiąc po operacji lub zabiegu przerwania ciągłości tkanek,
  ✔ zaburzenia rytmu serca,
  ✔ stan po udarze,
  ✔ tętniak,
  ✔ choroby zakaźne,
  ✔ ciąża i menstruacja.
 5. W trakcie korzystania z zabiegów kriogenicznych zabrania się seansów w saunie.
 6. Z sauny nie należy korzystać po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
 7. W przypadku pogorszenia samopoczucia podczas pobytu w saunie lub jakichkolwiek wątpliwości zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem.
 8. Korzystanie z sauny dozwolone jest dla osób powyżej 18 roku życia.
 9. Przed wejściem do sauny należy się dokładnie umyć i wytrzeć do sucha.
 10. Przed wejściem do sauny należy zdjąć biżuterię, okulary lub szkła kontaktowe.
 11. Do sauny należy wchodzić boso.
 12. Do sauny wchodzimy w stroju kąpielowym i z własnym ręcznikiem.
 13. W saunie należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z powierzchnią siedziska.
 14. Po przejściu z pozycji leżącej do siedzącej, należy odczekać 1-2 minuty w pozycji siedzącej.
 15. Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało – schładzanie rozpoczyna się od stóp w kierunku serca
 16. Zabrania się wykonywania zabiegów kosmetycznych wewnątrz sauny.
 17. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać pracownikowi obsługi.
 18. Zachowanie osób przebywających w saunie nie może zakłócać wypoczynku innym odwiedzającym, ani nie być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju.
 19. Na ścianie sauny znajduje się przycisk bezpieczeństwa, który należy wcisnąć w przypadku nagłego pogorszenia samopoczucia.
 20. Zakup biletu jest traktowany jako akceptacja warunków „Regulaminu korzystania z sauny infrared w Ośrodku Świerkowy Zdrój Medical Spa Rymanów-Zdrój”.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.