?>https://www.traditionrolex.com/3
standard-title Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe Spółki:
ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 1
38-481 Rymanów-Zdrój
T: +48 13 43 77 340
M: +48 785 502 781
 
NIP 684-000-08-38, REGON 370014142
Nr KRS 0000105921 Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 817.890,20 zł
 
Rachunki bankowe

BANK PEKAO S.A. I O. W SANOKU
97 1240 2340 1111 0010 9401 3840

Dane teleadresowe Ośrodka
Świerkowy Zdrój Medical SPA Rymanów-Zdrój:
ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Rymanów-Zdrój
ul. Świerkowa 1
38-481 Rymanów-Zdrój
Recepcja:

T: +48 13 43 574 27
M: +48 785 502 781
E: recepcja.rymanow@swierkowyzdroj.pl

Dział Handlu i Marketingu:

T: +48 13 43 77 349
T: +48 663 773 796
E: marketing@swierkowyzdroj.pl

Kolonie i obozy:

T: +48 663 773 796
E: k.gacek@swierkowyzdroj.pl

Sekretariat:

T: +48 13 43 77 340
E: sekretariat@swierkowyzdroj.pl

Dyżurka Pielęgniarek:

T: +48 13 43 77 353
E: dyzurka.rymanow@swierkowyzdroj.pl

 

Szczegóły na stronie internetowej https://neobus.pl/