?>https://www.traditionrolex.com/3
standard-title X Piknik Rodzinny

X Piknik Rodzinny

10. Piknik Rodzinny w Rymanowie-Zdroju już za nami!

Tegoroczna impreza to wyjątkowo udane obchody 10. edycji Pikniku Rodzinnego. Był to wspaniały, pełen fantastycznej zabawy, radości i humoru dzień.
Cieszymy się, że po raz kolejny pobiliście rekord frekwencji. Udowodniliście, że tegoroczne hasło „Łączy nas Piknik” było strzałem w dziesiątkę!
Z uśmiechami na twarzy będziemy wracać do tych chwil i wspomnień. Mamy nadzieję, że Wy również.

Do zobaczenia za rok!

Koniecznie zajrzyjcie do naszej fotorelacji, być może znajdziecie tam siebie i znajomych.

Zapowiedź filmowa 10. Pikniku Rodzinnego – Activ Pro

 

 

Zapowiedź filmowa 10. Pikniku Rodzinnego – Pracownia Malucha English Playground

 

 

Zapowiedź filmowa 10. Pikniku Rodzinnego – Beniaminek

Zapowiedź filmowa 10. Pikniku Rodzinnego – Jan-Krzysztof Duda

 

 

10. edycja Pikniku Rodzinnego = Prestiżowe Patronaty.

 

😊 Miło nam poinformować, że 10. Piknik Rodzinny został objęty wyjątkowymi patronatami:

🟢Patronat Honorowy:

Starosta Krośnieński Jan Pelczar
Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec

🟠Partner Główny:

Podkarpackie – przestrzeń otwarta

🔵Partnerzy Strategiczni:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB
Polski Komitet Olimpijski

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY II Turnieju szachowego dzieci do lat 12 o Puchar Arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy w ramach X Pikniku Rodzinnego

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

II Turnieju szachowego dzieci do lat 12 o Puchar Arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy w ramach X Pikniku Rodzinnego

Rymanów-Zdrój, 18 czerwca 2023 r.

 

1. Organizator: Świerkowy Zdrój Medical Spa z o.o.

Współorganizator: Stowarzyszenie Nasz Rymanów

2.  Cel

 • Przybliżenie sylwetki Arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy
 • Doskonalenie umiejętności gry w szachy
 • Popularyzacja gry w szachy

3.  Miejsce i termin turnieju

Turniej odbędzie się w niedzielę 18 czerwca 2023 r. w Rymanowie-Zdroju na terenach zielonych przy kompleksie basenów otwartych (ul. Zdrojowa).

4.  System rozgrywek, tempo i przepisy gry

W turnieju może zagrać 12 zawodników lub zawodniczek w wieku do lat 12 (ur. w 2011 r. i później) posiadających nie wyższą niż II kategorię szachową wśród chłopców (ranking 1800 punktów) i I kategorię szachową wśród dziewcząt (ranking 1800 punktów). Zawody zostaną rozegrane w jednej grupie systemem kołowym na dystansie 11 rund po 5 min. na zawodnika. Zwycięzcą zostaje zawodnik/zawodniczka z największą liczbą zdobytych punktów. Kolejność zawodników, którzy ukończą turniej z tą samą liczbą punktów, jest ustalana w oparciu o punktacje pomocnicze, stosowane w następującej kolejności:

a) Sonnenborna Bergera
b) bezpośredni pojedynek
c) liczba zwycięstw
d) losowanie

Zawodnik nie może spóźnić się na partię. W takim przypadku przegrywa partię walkowerem.

5.  Harmonogram turnieju

1420 – 1430 – otwarcie turnieju
1430 – 1630 – rundy I – XI
1640 – wręczenie nagród i zakończenie turnieju

6.  Warunki uczestnictwa i zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: falatowicz@gmail.com z podaniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz posiadanej kategorii szachowej od 23.05.2023 r. do 31.05.2023 r. do godz. 15.00. Zgłoszenia w dniu zawodów nie będą przyjmowane.

Brak opłaty wpisowego.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

7.  Nagrody / upominki / wyróżnienia

I miejsce: trofeum/puchar, dyplom i nagroda rzeczowa
II miejsce: trofeum/puchar, dyplom i nagroda rzeczowa
III miejsce: trofeum/puchar, dyplom i nagroda rzeczowa

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy podpisane przez Arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudę. Nagrody/upominki/wyróżnienia zostaną wręczone wyłącznie podczas trwania Pikniku.

Nieobecność laureata podczas ogłoszenia wyników i wręczania nagród jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda lub rekompensata.

8.  Sędzia zawodów

Piotr Fałatowicz – II klasa sędziowska
tel. 505 173 315

9.  Sprzęt

Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia turnieju zapewnia Stowarzyszenie Nasz Rymanów.

10. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie turnieju

Piotr Fałatowicz, Jerzy Krukar, Maciej Raus

11. Informacje dodatkowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników.

Za stan zdrowia oraz ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące lub rodzice. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice i opiekunowie.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, skradzione i pozostawione przez uczestników w czasie trwania turnieju, oraz zniszczenia rzeczy należących do uczestników dokonanych przez innych uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia turnieju lub jego przerwania, w przypadku zadziałania siły wyższej obejmującej nie dające się przewidzieć ani zapobiec zdarzenia zewnętrzne związane z działaniem sił przyrody (niekorzystne warunki atmosferyczne np. deszcz), epidemią, stanem klęski żywiołowej, wojną czy zamieszkami zakłócającymi porządek społeczny.

12. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz dokonywania w nim ewentualnych zmian.

/-/ Organizator

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i rozpowszechnianiu wizerunku

 

1. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO):

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o. Świerkowa 1; 38- 481 Rymanów Zdrój, tel: +48 13 43 57 113, e-mail: sekretariat@swierkowyzdroj.pl .
 • Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: iod@swierkowyzdroj.pl .
 • Dane osobowe identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail) będą przetwarzane w celu zorganizowania, przeprowadzenia konkursu oraz promowania konkursu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda w formie załączonego oświadczenia – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzana na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej w formie załączonego oświadczenia –art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 • Posiadacie Państwo prawo:
  • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem Państwa zgody.
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 • Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w niniejszym Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 • Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Państwa dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-
 • Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym przekazywania danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji publicznej, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z konkursem.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 • Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

2. Rozpowszechnianie wizerunku

Rodzic/opiekun delegując dziecko do udziału w turnieju, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym są Organizatorzy Imprezy, do celów związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.02.101.926 ze zmn.) oraz udziela zgody na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika turnieju, w szczególności do wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych, na których utrwalony jest wizerunek uczestnika turnieju. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium do celów reklamowych i promocyjnych realizowanych przez Organizatorów.

KOMUNIKAT Konkurs wiedzy o szachach i Arcymistrzu Janie-Krzysztofie Dudzie – „Mały Arcymistrz” zorganizowany w ramach X Pikniku Rodzinnego

 

KOMUNIKAT

Konkurs wiedzy o szachach i Arcymistrzu Janie-Krzysztofie Dudzie – „Mały Arcymistrz” zorganizowany w ramach X Pikniku Rodzinnego

Rymanów-Zdrój, 18 czerwca 2023 r.

 

1. Organizator: Świerkowy Zdrój Medical Spa z o.o.

Współorganizator: Stowarzyszenie Nasz Rymanów

2. Cel

 • Przybliżenie sylwetki Arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy
 • Popularyzacja gry w szachy

3. Termin i miejsce:

Konkurs odbędzie się w niedzielę 18 czerwca 2023 r. w Rymanowie-Zdroju na terenach zielonych przy kompleksie basenów otwartych (ul. Zdrojowa).

4. Zasady konkursu:

Konkurs wiedzy o szachach i Arcymistrzu Janie-Krzysztofie Dudzie „Mały Arcymistrz”   zorganizowany w ramach X Pikniku Rodzinnego w Rymanowie-Zdroju, będzie składał się z 10 pytań, w których uczestnicy będą odpowiadać na pytania o tematyce szachowej oraz Arcymistrzu Janie-Krzysztofie Dudzie.

Za prawidłową odpowiedź przewidziany jest jeden punkt, za błędną odpowiedź zero punktów. Zwycięzcą zostaje uczestnik/uczestniczka z największą liczbą zdobytych punktów.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, o przyznaniu miejsca 1-3 decyduje dogrywka w postaci dodatkowych pytań konkursowych.

5. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:

W konkursie może wziąć udział 12 uczestników w wieku do lat 10 (ur. w 2013 r. i później).

Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na adres e-mail: falatowicz@gmail.com lub telefoniczne pod nr: 505 173 315 od 23.05.2023 r. do 31.05.2023 r. do godz. 15:00 z podaniem imienia i nazwiska oraz daty urodzenia uczestnika.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Nagrody:

I miejsce: dyplom i nagroda rzeczowa
II miejsce: dyplom i nagroda rzeczowa
III miejsce: dyplom i nagroda rzeczowa

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy podpisane przez Arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudę. Nagrody/upominki/wyróżnienia zostaną wręczone wyłącznie podczas trwania Pikniku.
Nieobecność laureata podczas ogłoszenia wyników i wręczania nagród jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda lub rekompensata.

7. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:

Marcin Zięba

8. Sprzęt

Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia konkursu zapewnia Stowarzyszenie Nasz Rymanów.

9. Informacje dodatkowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników.

Za stan zdrowia oraz ubezpieczenie uczestników odpowiedzialne są jednostki delegujące lub rodzice. Opiekę wychowawczą podczas konkursu sprawują rodzice i opiekunowie.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, skradzione i pozostawione przez uczestników w czasie trwania konkursu, oraz zniszczenia rzeczy należących do uczestników dokonanych przez innych uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu lub jego przerwania, w przypadku zadziałania siły wyższej obejmującej nie dające się przewidzieć ani zapobiec zdarzenia zewnętrzne związane z działaniem sił przyrody (niekorzystne warunki atmosferyczne np. deszcz), epidemią, stanem klęski żywiołowej, wojną czy zamieszkami zakłócającymi porządek społeczny.

10. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz dokonywania w nim ewentualnych zmian.

/-/ Organizator

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i rozpowszechnianiu wizerunku

 

1. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO):

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o. Świerkowa 1; 38- 481 Rymanów Zdrój, tel: +48 13 43 57 113, e-mail: sekretariat@swierkowyzdroj.pl .
 • Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: iod@swierkowyzdroj.pl .
 • Dane osobowe identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail) będą przetwarzane w celu zorganizowania, przeprowadzenia konkursu oraz promowania Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda w formie załączonego oświadczenia – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzana na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej w formie załączonego oświadczenia –art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 • Posiadacie Państwo prawo:
  • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem Państwa
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 • Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w niniejszym Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 • Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Państwa dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail.
 • Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym przekazywania danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji publicznej, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z konkursem.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 • Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 1 i 4 RODO.

2. Rozpowszechnianie wizerunku

Rodzic/opiekun delegując dziecko do udziału w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym są Organizatorzy Imprezy, do celów związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.02.101.926 ze zmn.) oraz udziela zgody na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu, w szczególności do wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych, na których utrwalony jest wizerunek uczestnika konkursu. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium do celów reklamowych i promocyjnych realizowanych przez Organizatorów.

Poznaj Podkarpackie!

Podkarpackie – przestrzeń otwarta

Podkarpackie – przestrzeń otwarta na rozwój

Podkarpackie – przestrzeń otwarta

Podkarpackie – gospodarka

Podkarpackie – będziesz pod wrażeniem

Podkarpackie uzdrowiska zapraszają

Obiekty UNESCO na Podkarpaciu

Turystyka rowerowa na Podkarpaciu

 

Regulamin Konkursu prowadzonego poprzez portal Facebook

Regulamin Konkursu prowadzonego poprzez portal Facebook

§1 Zasady ogólne

 1. Regulamin Konkursu organizowanego poprzez portal Facebook, zwany dalej „Regulaminem” wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 2. Organizatorem Konkursu organizowanego poprzez portal Facebook jest Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o z siedzibą ul. Świerkowa 1, 38-481 Rymanów-Zdrój, NIP 684-000-08-38, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Celem Konkursu jest promocja postaw prozdrowotnych, profilaktyki zdrowotnej oraz sportu i kultury.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dn. 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 101 poz 1540).
 5. Nadzór nad prawidłowością organizacji oraz przebiegiem wyboru zwycięzców w Konkursie sprawować będzie Komisja Konkursowa w składzie powołanym przez Organizatora.
 6. Organizator zobowiązuje się do powołania 3-osobowej Komisji nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Konkursu.
 7. Wszelaką korespondencję związaną z Konkursem należy przesyłać do organizatora za pośrednictwem adresu e-mail marketing@swierkowyzdroj.pl.
 8. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portalu Facebook, na profilu organizatora: https://www.facebook.com/swierkowyzdrojmedicalspa/. Informacja o rozpoczęciu Konkursu zostanie zamieszczona na profilu Facebookowym Organizatora oraz na stronie wydarzenia „10. Piknik Rodzinny w Rymanowie-Zdroju”.
 9. Konkurs rozpocznie się w dniu 07.06.2023 o godzinie 9:00 będzie trwał do 14.06.2023 do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 15.06.2023 do godziny 23:59.

 

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursów mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. W Konkursie udział mogą brać osoby wyłącznie pełnoletnie.
 3. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie, a zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik oświadcza, że:
 5. jest osobą fizyczną i pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystąpił do Konkursu,
 7. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotycząca procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,
 8. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu Facebook,
 9. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 10. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

 

 

§3 Nagrody

 1. Organizator przewiduje następującą nagrodę: Voucher dla 2 osób na pakiet Chillout Weekend. Nagrody dla Laureatów przydzielane są przez Organizatora.
 2. Termin ważności Voucherów to 31.12.2023. Korzyści płynące z różnych promocji nie sumują się.
 3. Informacja o nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Organizatora oraz na stronie wydarzenia.
 4. Nagrody zostaną wręczone wyłącznie podczas trwania 10. Pikniku Rodzinnego w Rymanowie-Zdroju w dniu 18 czerwca 2023 w godzinach 15:00-18:00.
 5. Nieobecność laureata podczas wręczania nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody.
 6. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 7. Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda lub rekompensata.

 

 

§4 Przebieg Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i wymaga rejestracji w portalu społecznościowym Facebook.
 2. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie: „Uzasadnij, dlaczego Świerkowy Zdrój Medical SPA to idealne miejsce na Twój pobyt i dlaczego właśnie Ty go potrzebujesz?” w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu Organizatora.
 3. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora będzie oceniała przede wszystkim:
 4. zgodność zgłoszenia z tematyką Konkursu,
 5. zgodność zgłoszenia z Regulaminem Konkursu,
 6. oryginalność i kreatywność zgłoszenia.
 7. Laureat zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem ogłoszenia wyników Konkursu na profilu facebookowym Organizatora.

 

§5 Prawa autorskie i inne

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie i majątkowe do treści, które zgłasza w Konkursie, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac i komentarzy oraz usuwania ich bez podania przyczyny.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz Regulaminu Konkursu lub portalu Facebook, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika Konkursu.

 

 

§6 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursów będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Informacja o zmianach w Regulaminie będzie zamieszczona na Fanpage`u oraz na oficjalnej stronie Organizatora rymanow.swierkowyzdroj.pl w zakładce https://rymanow.swierkowyzdroj.pl/x-piknik-rodzinny.
 4. Za wypadki i zdarzenia spowodowane w skutek nieprzestrzegania Regulaminu Konkursu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywania w nim ewentualnych zmian.

 


l-l Organizator

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych, zwane RODO):

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA
  z o.o. Świerkowa 1; 38-481 Rymanów Zdrój, tel: +48 13 43 57 113, e-mail: sekretariat@swierkowyzdroj.pl .
 2. Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: iod@swierkowyzdroj.pl .
 3. Dane osobowe identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail) będą przetwarzane w celu zorganizowania, przeprowadzenia Konkursu oraz promowania Konkursu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda w formie załączonego oświadczenia – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej w formie załączonego oświadczenia –art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 4. Posiadacie Państwo prawo:
  – do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  – do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem Państwa zgody.
  – do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału
  w niniejszym Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Państwa dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail.
 3. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji publicznej, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z Konkursem.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 7. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 8. Uczestnik lub jego opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, dla celów związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.02.101.926 z późn.zm.) oraz udziela zgody na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika turnieju, w szczególności wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych, na których utrwalony jest wizerunek uczestnika Konkursu. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium do celów reklamowych i promocyjnych realizowanych przez Organizatora. Uczestnik lub jego opiekun prawny równocześnie zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania zdjęć i materiałów z wizerunkiem Uczestnika Konkursu, także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.

 

 

Regulamin Konkursów dla dzieci i dorosłych

Regulamin Konkursów dla dzieci i dorosłych

 

§1 Zasady ogólne

 1. Regulamin Konkursów dla dzieci i dorosłych, zwany dalej „Regulaminem” wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 2. Organizatorem Konkursów podczas 10 Pikniku Rodzinnego w Rymanowie-Zdroju jest Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp.z.o.o z siedzibą ul. Świerkowa 1, 38-481 Rymanów-Zdrój, NIP 684-000-08-38, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Celem przeprowadzanych Konkursów jest popularyzacja nawyków prozdrowotnych, atrakcji turystycznych regiony oraz promowanie aktywności fizycznej, wybranych dyscyplin sportowych, zasad bezpieczeństwa, ochrony środowiska i wybitnych postaci świata nauki.
 4. Fundatorem nagród jest Organizator oraz Partnerzy i Sponsorzy.
 5. Konkursy nie są grami losowymi w rozumieniu Ustawy z dn. 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 101 poz 1540).
 6. Nadzór nad prawidłowością organizacji oraz przebiegiem wyboru zwycięzców w Konkursach sprawować będzie Komisja Konkursowa w składzie powołanym przez Organizatora.
 7. Organizator zobowiązuje się do powołania 3-osobowej Komisji nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
 8. Wszelaką korespondencję związaną z Konkursami należy przesyłać do organizatora za pośrednictwem adresu e-mail marketing@swierkowyzdroj.pl.
 9. Konkursy zostaną przeprowadzone podczas 10 Pikniku Rodzinnego w Rymanowie-Zdroju w dniu 18 czerwca 2023 roku w godzinach 14:00-18:00, na terenach zielonych położonych w centrum Uzdrowiska należących do Spółki Świerkowy Zdrój Medical Spa w Rymanowie-Zdroju.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Konkursu lub jego przerwania, w przypadku zadziałania siły wyższej obejmującej nie dające się przewidzieć ani zapobiec zdarzenia zewnętrzne związane z działaniem sił przyrody (niekorzystne warunki atmosferyczne np. deszcz), stanem zagrożenia epidemicznego, stanem klęski żywiołowej, decyzjami administracyjnymi, wojną czy zamieszkami zakłócającymi porządek społeczny.

 

 

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursów dla dzieci i dorosłych mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Udział w Konkursach jest bezpłatny.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich, udział w Konkursach odbywa się wyłącznie za zgodą i pod opieką opiekuna.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie biorące udział w organizowanych w Konkursach. W trakcie Pikniku opiekę wychowawczą nad niepełnoletnimi uczestnikami Konkursów sprawują ich opiekunowie prawni.
 5. Konkursy odbywają się na zasadach określonych w Regulaminie, a udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody o przetwarzanie danych osobowych.
 6. Uczestnik oświadcza, że:
 7. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 8. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystąpił do Konkursu,
 9. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotycząca procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,
 10. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
 11. jest świadomy, że wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 12. W Konkursach dla dorosłych nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.
 13. Każda osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania osoby, która będzie brała udział w więcej niż jednym Konkursie.
 14. O uczestnictwie w danym Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
 15. Informacja o rozpoczęciu danego Konkursu będzie przekazywana przez konferansjera ze sceny głównej.
 16. W Konkursach przeznaczonych dla dzieci udział mogą brać osoby urodzone w 2013 roku.

 

§3 Nagrody / Upominki / Wyróżnienia

 1. Organizator przewiduje nagrody/upominki/wyróżnienia za udział w następujących konkursach: „Mały Messi”, „Mały Ronaldo”, „Mały Lewandowski”, „Mała Pielęgniarka”, „Mały Fizjoterapeuta”, „Mały Dietetyk”, „Mały Strażak”, „Mały Policjant”, „Mały Ekolog”, „Mały Przewodnik”, „Mały Ignacy Łukasiewicz – Polski Geniusz”.
 2. Nagrody/upominki/wyróżnienia zostaną wręczone wyłącznie podczas trwania Pikniku.
 3. Nieobecność laureata podczas ogłaszania wyników i wręczania nagród jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda lub rekompensata.

 

§4 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursów będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora rymanow.swierkowyzdroj.pl.
 4. Za wypadki i zdarzenia spowodowane w skutek nieprzestrzegania Regulaminu, wydarzenia oraz miejsca jego odbywania, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywania w nim ewentualnych zmian.

 


l-l Organizator

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, zwane RODO):

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA
  z o.o. Świerkowa 1; 38-481 Rymanów Zdrój, tel: +48 13 43 57 113, e-mail: sekretariat@swierkowyzdroj.pl .
 2. Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: iod@swierkowyzdroj.pl .
 3. Dane osobowe identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail) będą przetwarzane w celu zorganizowania, przeprowadzenia konkursu oraz promowania konkursu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda w formie załączonego oświadczenia – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzana na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej w formie załączonego oświadczenia –art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 4. Posiadacie Państwo prawo:

– do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem Państwa zgody.

– do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału
  w niniejszym Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Państwa dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail.
 3. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym przekazywania danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji publicznej, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z konkursem.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 7. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 8. Uczestnik lub jego opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, dla celów związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.02.101.926 z późn.zm.) oraz udziela zgody na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika turnieju, w szczególności wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych, na których utrwalony jest wizerunek uczestnika Konkursu. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium do celów reklamowych i promocyjnych realizowanych przez Organizatora. Uczestnik lub jego opiekun prawny równocześnie zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania zdjęć i materiałów z wizerunkiem Uczestnika Konkursu, także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.