?>https://www.traditionrolex.com/3
standard-title Turnusy Rehabilitacyjne

Turnusy Rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami rekreacji. Celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz umiejętności społecznych uczestników, m.in. przez nawiązywanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnus trwa 14 dni.

Osoba z niepełnosprawnością ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie we właściwym dla miejsca zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mogą korzystać wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają ważne orzeczenie:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności

lub

 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów

lub

 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

Rezerwację na turnusy rehabilitacyjne przyjmujemy najpóźniej na 3 tygodnie przed jego rozpoczęciem.

Terminy:

Data rozpoczęcia              Data zakończenia

        01.08.2024                          14.08.2024
        15.08.2024                          28.08.2024
        29.08.2024                          11.09.2024

Ważne informacje:

Organizator: Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o. o., wpis nr OR/18/0015/22

Ośrodek: Świerkowy Zdrój Medical Spa Rymanów – Zdrój, wpis nr OD/18/0014/22

Organizujemy turnusy usprawniająco-rekreacyjne dla osób:

 • z cukrzycą,
 • z otyłością,
 • ze schorzeniami dermatologicznymi,
 • ze schorzeniami reumatycznymi,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • dla kobiet po mastektomii.

W ramach dofinansowania PFRON nie prowadzimy turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci.

Wyjeżdżając na turnus rehabilitacyjny należy zabrać:

 • dowód tożsamości,
 • wyniki badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych oraz kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek z pobytem,
 • kopię oświadczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • środki na pokrycie podstawowych opłat pobieranych przy meldunku w recepcji,
 • leki, które są stale przyjmowane przez kuracjusza,
 • strój sportowy niezbędny podczas zabiegów leczniczych, ćwiczeń fizycznych i rehabilitacyjnych, wygodne obuwie sportowe, strój  kąpielowy, ręcznik, czepek, klapki.

Opłaty:

 • obowiązkowa opłata uzdrowiskowa, naliczana za każdy dzień przebywania w uzdrowisku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie 6 PLN za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Wszelkie płatności można uregulować gotówką lub kartą płatniczą, za wyjątkiem opłaty uzdrowiskowej, która jest płatna gotówką w recepcji.

W cenie zapewniamy:

 • zakwaterowanie,
 • śniadanie, obiad i kolacja (wyżywienie komercyjne)
 • do 30 zabiegów leczniczych w trakcie pobytu zaordynowanych przez lekarza Ośrodka (zabiegi lecznicze nie są wykonywane w niedziele i święta),
 • całodobową opiekę pielęgniarską,
 • dostęp do Internetu.

Informacje dodatkowe:

 • istnieje możliwość skorzystania z bogatej oferty zabiegów leczniczych i Spa oraz organizacji czasu wolnego i wycieczek,
 • turnus rozpoczyna się śniadaniem, a kończy kolacją,
 • niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia nie skutkuje obniżeniem ceny,
 • w trakcie turnusu istnieje możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów i usług,
 • na terenie Ośrodka znajduje się płatny parking, cena za dobę zróżnicowana jest od strefy parkowania,
 • przed przyjazdem należy zapoznać się z obowiązującymi w Ośrodku regulaminami, dostępnymi w zakładce Regulaminy.
Cennik (kliknij tutaj)