standard-title Turnusy Rehabilitacyjne

Turnusy Rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami rekreacji. Celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz umiejętności społecznych uczestników, m.in. przez nawiązywanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnus trwa 14 dni.

Osoba z niepełnosprawnością ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie we właściwym dla miejsca zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mogą korzystać wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają ważne orzeczenie:

  • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności

lub

  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów

lub

  • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

Rezerwację na turnusy rehabilitacyjne przyjmujemy najpóźniej na 3 tygodnie przed jego rozpoczęciem.

Terminy:

Data rozpoczęcia              Data zakończenia

        06.07.2023                               19.07.2023
        03.08.2023                               16.08.2023
        31.08.2023                               13.09.2023

Ważne informacje:

Organizator: Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o. o., wpis nr OD/18/0015/19

Ośrodek: Świerkowy Zdrój Medical Spa Rymanów – Zdrój, wpis nr OD/18/0012/19

Organizujemy turnusy usprawniająco-rekreacyjne dla osób:

  • z cukrzycą,
  • z otyłością,
  • ze schorzeniami dermatologicznymi,
  • ze schorzeniami reumatycznymi,
  • ze schorzeniami układu oddechowego,
  • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • ze schorzeniami układu krążenia,
  • dla kobiet po mastektomii.

W ramach dofinansowania PFRON nie prowadzimy turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci.

Wyjeżdżając na turnus rehabilitacyjny należy zabrać:

  • dowód tożsamości,
  • wyniki badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych oraz kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek z pobytem,
  • kopię oświadczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • środki na pokrycie podstawowych opłat pobieranych przy meldunku w recepcji,
  • leki, które są stale przyjmowane przez kuracjusza,
  • strój sportowy niezbędny podczas zabiegów leczniczych, ćwiczeń fizycznych i rehabilitacyjnych, wygodne obuwie sportowe, strój  kąpielowy, ręcznik, czepek, klapki.

Opłaty:

  • obowiązkowa opłata uzdrowiskowa, naliczana za każdy dzień przebywania w uzdrowisku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie 5 PLN za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Wszelkie płatności można uregulować gotówką lub kartą płatniczą, za wyjątkiem opłaty uzdrowiskowej, która jest płatna gotówką w recepcji.

W cenie zapewniamy:

  • zakwaterowanie,
  • całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),
  • do 30 zabiegów leczniczych w trakcie pobytu zaordynowanych przez lekarza Ośrodka (zabiegi lecznicze nie są wykonywane w niedziele i święta),
  • całodobową opiekę medyczną,
  • dostęp do Internetu.

Informacje dodatkowe:

  • istnieje możliwość skorzystania z bogatej oferty zabiegów leczniczych i Spa oraz organizacji czasu wolnego i wycieczek,
  • turnus rozpoczyna się śniadaniem, a kończy kolacją,
  • niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia nie skutkuje obniżeniem ceny,
  • w trakcie turnusu istnieje możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów i usług,
  • na terenie Ośrodka znajduje się płatny parking, cena za dobę zróżnicowana jest od strefy parkowania,
  • przed przyjazdem należy zapoznać się z obowiązującymi w Ośrodku regulaminami, dostępnymi w zakładce Regulaminy.
Cennik (kliknij tutaj)