Miejsce pracy:

ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA w Rymanowie – Zdroju
ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA w Iwoniczu- Zdroju

Wymiar pracy: 1 etat
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-nadzór i kontrola nad stanem technicznym obiektów i posiadanego sprzętu,
-nadzór nad przeglądami obiektów wynikających z przepisów prawa oraz przeglądami urządzeń i sprzętu wynikającymi z dokumentacji technicznej,
-nadzorowanie pracy pracowników technicznych (do prac konserwatorskich i magazynowych),
-planowanie i nadzorowanie remontów i modernizacji obiektów,
-optymalizowanie kosztów obsługi obiektów,
-planowanie i realizacja zakupów artykułów niezbędnych do realizacji zadań,
-współpraca z zewnętrznymi kontrahentami w zakresie realizacji zadań,
-nadzorowanie magazynu artykułów przemysłowych.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

-wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane kierunki techniczne, budowlane,
-doświadczenie zawodowe w branży technicznej, budowlanej oraz w kierowaniu pracownikami,
-umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
-zdolności analityczne i organizacyjne,
-samodzielność i organizacja pracy własnej, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań,
umiejętność pracy w zespole,
-mile widziane dodatkowe uprawnienia kierunkowe.


Oferujemy:

– dobre warunki w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, w wymiarze 1 etatu,
– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Informacje dodatkowe

W dokumentach prosimy dołączenie klauzuli przetwarzania danych:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji prowadzonej przez ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Spółka . z o.o.”

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Spółka z o.o. przez okres trzech lat” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Spółka z o.o.,38-481 Rymanów-Zdrój, ul. Świerkowa 1, tel: +48 13 4357113; REGON: 370014142, e-mail:sekretariat@swierkowyzdroj.pl który prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia, sprostowania i dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO). Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Kontakt: Ewa Bobusia kadry@swierkowyzdroj.pl tel. +48 13 43 77 348