Półkolonia – Iwonicz-Zdrój w terminie od 10.07.2023 r. do 14.07.2023 r. w godz. od 7.00 do 16.00

Półkolonia – Rymanów-Zdrój w terminie od 03.07.2023 r. do 07.07.2023 r. w godz. od 7.00 do 16.00

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– sprawowanie opieki nad grupą dzieci i nadzór nad ich bezpieczeństwem,

– realizacja programu pobytu,

– wykonywanie czynności określonych przez kierownika półkolonii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

– wykształcenie: min. średnie,

– ukończony kurs dla wychowawcy kolonijnego,

– umiejętność organizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych,

– zaświadczenie o niekaralności,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy wychowawcy kolonijnego,

– mile widziane doświadczenie ,

– odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

Informacje dodatkowe

W dokumentach prosimy dołączenie klauzuli przetwarzania danych:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji prowadzonej przez ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Spółka . z o.o.”

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Spółka z o.o. przez okres trzech lat” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Spółka z o.o.,38-481 Rymanów-Zdrój, ul. Świerkowa 1, tel: +48 13 4357113; REGON: 370014142, e-mail:sekretariat@swierkowyzdroj.pl który prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia, sprostowania i dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO). Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Kontakt: Katarzyna Gacek k.gacek@swierkowyzdroj.pl 13 43 77 354