Konserwator

Miejsce pracy: ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA w Rymanowie – Zdroju Wymiar pracy: 1 etat Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy m.in.: codzienna kontrola i dbałość o obiekt i urządzenia, nadzór nad sprawnym usuwaniem usterek i awarii, utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i instalacji, obsługa kotłów c.o. i c.w. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie zawodowe-techniczne, umiejętności […]

Kierownik żywienia – dietetyk

Miejsce pracy: ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA w Iwoniczu – Zdroju Wymiar pracy: 1 etat Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy m.in.: kierowanie, organizowanie i nadzorowanie prawidłowej obsługi klientów dotyczącej przyrządzania i wydawania posiłków zgodnie z obowiązującymi standardami, wymaganiami i przepisami prawnymi, opracowywanie jadłospisów, ustalanie diet i kaloryczności posiłków, nadzór nad zapewnieniem właściwego żywienia klientom stosownie […]